'Đại' học phí là gì?

  'Đại' học phí là gì?

  Tổng các khoản mà tân sinh viên phải đóng lên tới 50 triệu đồng, nên ta phải chia nhỏ ra kẻo họ lại mỉa mai là... "đại" học phí.

  Biếm Họa 21/09/2023
  Phụ huynh được dán thẻ thu phí không dừng

   Phụ huynh được dán thẻ thu phí không dừng

   Các khoản phí đầu năm học vẫn luôn là nỗi lo của phụ huynh học sinh, từ phí cơ sở vật chất đến phí đồng phục, quỹ lớp, quỹ hội... Có loại được đóng mác "tự nguyện" nhưng... không đóng không được.

   Biếm Họa 06/09/2022