Quỷ Núi cũng sợ tượng ngoại lai

    Quỷ Núi cũng sợ tượng ngoại lai

    Hàng trăm bức bức tượng đang chuyển về khu du lịch Quỷ Núi (cách Đà Lạt 20km) được khẳng định là hình ảnh binh lính thời phong kiến Việt Nam. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại thấy y chang tượng binh lính xưa bên Trung Quốc

    Biếm Họa 01/09/2020