Những khoảnh khắc đẹp cuộc sống

    Những khoảnh khắc đẹp cuộc sống

    Cậu bé cúi cảm ơn từng tài xế khi được nhường đường hay người phụ nữ cứu bé trai thoát chết... là một trong những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống.

    Video 13/05/2020