Phụ huynh được dán thẻ thu phí không dừng

  Phụ huynh được dán thẻ thu phí không dừng

  Các khoản phí đầu năm học vẫn luôn là nỗi lo của phụ huynh học sinh, từ phí cơ sở vật chất đến phí đồng phục, quỹ lớp, quỹ hội... Có loại được đóng mác "tự nguyện" nhưng... không đóng không được.

  Biếm Họa 06/09/2022
  Năm học mới 'áo không quần'

   Năm học mới 'áo không quần'

   Lũ Cô Vy lại làm ảnh hưởng đến một năm học nữa. Ngành giáo dục đã đưa ra nhiều phương án cho năm học mới, một số địa phương sẽ phải lùi thời gian hoặc tổ chức học online.

   Truyện Tranh 19/08/2021