Năm học mới 'áo không quần'

    Năm học mới 'áo không quần'

    Lũ Cô Vy lại làm ảnh hưởng đến một năm học nữa. Ngành giáo dục đã đưa ra nhiều phương án cho năm học mới, một số địa phương sẽ phải lùi thời gian hoặc tổ chức học online.

    Truyện Tranh 19/08/2021