Chuyện tình kênh đào Suez

    Chuyện tình kênh đào Suez

    "Không ăn được thì đạp đổ" là triết lý tình yêu của thằng Vàng. Bằng cách cập nhật tin tức thời sự, chiều nay nó lại chia rẽ thêm một cặp đôi nữa...

    Truyện Tranh 31/03/2021