Trộm yêu chó

    Trộm yêu chó

    Chó to thì giữ nhà bằng "bạo lực", còn mấy chú cún cưng mini lại coi nhà bằng chính sự đáng yêu của mình.

    Truyện Tranh 12/08/2021