Karaoke chạy trốn mùa tất niên

    Karaoke chạy trốn mùa tất niên

    "Ca sỉ, ca lẻ" đã bắt đầu khởi động karaoke ngay từ Tết tây. Từ giờ đến Tết Nguyên đán là thời gian loa kéo hoạt động hết công suất khắp hang cùng ngõ hẻm.

    Biếm Họa 16/01/2024