Hậu Tấm Cám

    Hậu Tấm Cám

    Ngày Tấm trở thành hoàng hậu. Cám tiu ngỉu trở về quê nhà. Nghĩ mình quá kém may mắn, đúng lý ra Cám trở thành vợ của vua, cuối cùng chỉ là một kẻ “tiểu tam” đến sau bất hạnh.

    Trạm Hoạt Hình 15/10/2019