Sự tích 2 ông Táo và 1 bà Táo

    Sự tích 2 ông Táo và 1 bà Táo

    Làng nọ có cô gái tên là Táo Nhà Trồng tới tuổi cập kê nhiều anh chàng để ý. Nhưng vì nữ quá ít, nên nàng Táo Nhà Trồng làm giá, kênh kiệu và rất chảnh.

    Đời Cười 25/01/2021