Video

Husky đòi làm nóc nhà bị bạn đời chất vấn

Video

Đăng lúc 07:01 30-04-2022

"Lần sau mà còn đòi làm nóc nhà thì chết với tui", bạn đời said.

CHUYÊN MỤC