'Đại' học phí là gì?

    'Đại' học phí là gì?

    Tổng các khoản mà tân sinh viên phải đóng lên tới 50 triệu đồng, nên ta phải chia nhỏ ra kẻo họ lại mỉa mai là... "đại" học phí.

    Biếm Họa 21/09/2023