Sự tích cái khẩu trang

    Sự tích cái khẩu trang

    Khẩu trang bị vứt lăn lóc tùm lum ngoài đường. Giận con người vô tình bạc bẽo, bọn khẩu trang tạo phản. Chúng làm cho không khí trở nên ô nhiễm, gây dịch bệnh tràn lan như con Covid-19..

    Trạm Hoạt Hình 17/02/2020