Loạn thần y

    Loạn thần y

    Có ông kêu tên là Hoa Hồng ra rả suốt ngày trên mạng: "Nhà tui 3 đời làm nghề hút hầm cầu, tới đời tui thì chuyển qua hút mỡ bụng".

    Trạm Hoạt Hình 11/03/2021