Tụi tôi 'bệnh' rồi

    Tụi tôi 'bệnh' rồi

    Giữa lúc cơ quan chức năng xử lý sai phạm thì giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La và Hòa Bình cùng nhất tề xin nghỉ dài hạn để chữa bệnh khiến dư luận bàn ra tán vào.

    Trạm Hoạt Hình 04/09/2019