Niềm tin mù quáng của thằng Xui, cháu ông Hên

    Niềm tin mù quáng của thằng Xui, cháu ông Hên

    Thằng Xui tìm ra được "niềm tin mù quáng" để giải quyết những việc xui xẻo của mình, với sự đồng hành của ông cố nội tên Hên. Phim hoạt hình do nhóm sinh viên ngành thiết kế mỹ thuật số Trường đại học FPT TP.HCM thực hiện.

    Video 31/03/2023