Logic 'Không vứt rác thì lấy đâu ra việc cho cô làm!'

    Logic 'Không vứt rác thì lấy đâu ra việc cho cô làm!'

    Trong một hội nghị chuyên đề về thực hiện cuộc vận động không xả rác ra đường..., công nhân vệ sinh môi trường đô thị đã chia sẻ những sự việc hành xử kém văn minh tại TP.HCM. Có công nhân chạnh lòng khi nghe những câu đại loại là ‘Tao không xả rác, tụi mày lấy gì làm!’

    Truyện Tranh 06/06/2020