Tình yêu âm tính

    Tình yêu âm tính

    Giấy xét nghiệm nhanh Covid-19 hiện có giá từ 230 ngàn đến 730 ngàn đồng tùy loại. Nghĩa là tình phí tụi mình đã cao hơn bình thường...

    Biếm Họa 06/07/2021