Muốn độc thân đâu có dễ!

    Muốn độc thân đâu có dễ!

    Tuy đang sống trong thời đại công nghệ 4.0, nhưng người dân muốn xin giấy xác nhận độc thân phải đến từng nơi mình cư trú trước đó để xác nhận tình trạng hôn nhân, mỗi nơi như vậy mất vài ngày mới xong

    Trạm Hoạt Hình 07/11/2019