Một cuộc 'đi săn' nhà ở xã hội

  Một cuộc 'đi săn' nhà ở xã hội

  Người lao động bình thường phải tích góp mười mấy hai chục năm mới dám mơ về một căn hộ, trong khi đó nhiều người có sẵn công cụ để săn nhà ở xã hội dành cho người nghèo.

  Biếm Họa 23/04/2021
  Mua nhà ở xã hội dễ như ăn kẹo

   Mua nhà ở xã hội dễ như ăn kẹo

   Mua căn hộ tại một số dự án nhà ở xã hội dễ như ăn kẹo, nhưng đó là đối với người đi xe tiền tỉ và có "quan hệ" tốt. Còn người có nhu cầu thực sự thì cứ xếp hàng phía sau

   Biếm Họa 22/04/2021