Chọn sách giáo khoa của ai đây?

    Chọn sách giáo khoa của ai đây?

    Nhà xuất bản Giáo dục quyết định chi thù lao biên soạn sách giáo khoa hằng tháng (từ 2,5 - 6 triệu đồng/người) cho hàng chục người, từ lãnh đạo đến chuyên viên của Sở GD-ĐT TP.HCM. Trong khi theo luật Giáo dục, những người này sẽ chỉ đạo việc chọn sách giáo khoa (từ nhiều NXB) cho địa phương mình.

    Biếm Họa 06/12/2019