JavaScript is off. Please enable to view full site.

Giải Trí

Thưa bác sĩ, chỗ nào cũng đau!

  • 15/11/2019 04:50

Một người tới bác sĩ và than ông đụng vào đâu cũng thấy đau...

Tin liên quan
Bình luận
Tin Mới khác
Tin mới nhất