Giải Trí

Ở đây cấm hút thuốc, thưa ông

Đăng lúc 05:41 | 21/10/2019

Nhân viên soát vé nói với một hành khách:- Này, ông không được hút thuốc ở đây!


Tin Mới Nhất
Tin mới Giải Trí