Giải Trí

Mua giày tồn kho

Đăng lúc 03:26 | 04/12/2019

Một bà vào tiệm bán giày nói với người bán:- Này anh, hôm qua tôi mua ở đây một đôi giày, nhưng không thể nào mang được...


Tin Mới Nhất
Tin mới Giải Trí