Giải Trí

Góc đàn ông có vợ: Cách lưu số điện thoại an toàn

Đạo Nguyễn

Đăng lúc 03:07 | 18/12/2019

Các ông nên lưu số điện thoại của bạn gái là “Pin sắp hết”, kèm theo là cài chuông riêng, kiểu S.O.S.

Khả năng rất cao khi bạn quên điện thoại ở nhà và bạn gái gọi tới, vợ bạn sẽ cầm điện thoại bạn... đi sạc!


Tin Mới Nhất
Tin mới Giải Trí