Giải Trí

Chính tôi cũng không hiểu tôi vẽ gì

Đăng lúc 01:50 | 17/10/2019

Một người hỏi họa sĩ: Anh định diễn đạt điều gì qua bức tranh khó hiểu này


Tin Mới Nhất
Tin mới Giải Trí