Giải Trí

Anh nhân viên liêm khiết

Đăng lúc 02:29 | 08/11/2019

Giám đốc hỏi nhân viên:- Anh chắc là có thể làm ở bộ phận quản lý vật tư chứ?


Tin Mới Nhất
Tin mới Giải Trí