Bà nội trợ dọa bé sầu riêng

    Bà nội trợ dọa bé sầu riêng

    Sầu riêng đang có nhiều lợi thế về mở rộng thị trường, nhưng nếu cứ trồng loại cây này ồ ạt, không có kế hoạch thì rất dễ lâm vào cảnh... giải cứu.

    Biếm Họa 11/03/2023