Bảng hướng dẫn các loại thịt thay thế thịt heo

    Bảng hướng dẫn các loại thịt thay thế thịt heo

    Dưới đây là bảng hướng dẫn các nguồn cung cấp đạm động vật thay thế thịt lợn. Theo đó thịt đùi, mông, chân giò, thịt ba rọi hoàn toàn có thể quy đổi ra cá, bò, gà vịt... Trong tương lai, khi thịt heo mắc hơn nữa, ta có thể quy đổi ra tôm hùm, chẳng phải lo thiếu đạm.

    Biếm Họa 16/06/2020