Len lỏi khắp toàn cầu, K-pop còn sợ gì nữa?

    Len lỏi khắp toàn cầu, K-pop còn sợ gì nữa?

    'Cuộc xâm lăng của K-pop: Từ một xu hướng địa phương đến hiện tượng toàn cầu' là tiêu đề một bài viết trên tờ The Korea Herald ngày 14-8. Và họ nhận định hiện tại, K-pop không nên chỉ được định nghĩa là nhạc pop Hàn Quốc.

    SHOWBIZ MUÔN MÀU 20/08/2022