Các "thánh tiên tri" về dịch Covid-19

    Các "thánh tiên tri" về dịch Covid-19

    Không phải là nhà tiên tri Vanga, rất nhiều cá nhân, tổ chức tình cờ hay ngẫu nhiên...hình như họ đã đoán trước được dịch bệnh sẽ xảy ra ở thì tương lai. Trong đó có các thần tượng của rất nhiều bạn trẻ, hãy cùng xem Idol nào xứng đáng là "Thánh dự" nhất!

    Trạm Hoạt Hình 16/02/2020