Môi trường độc hại?

    Môi trường độc hại?

    Thời buổi này tìm được bó rau sạch quả là khó. Bởi lẫn lộn trong mớ "rau sạch nghiêm túc" vẫn có những loại thực phẩm gắn mác "sạch" một cách gian dối.

    Biếm Họa 11/08/2022