Titanic phiên bản dân chơi Facebook

    Titanic phiên bản dân chơi Facebook

    Người chơi phây thiếu kinh nghiệm hoặc ham câu like thường dễ dính vào "tảng băng tin giả" đang trôi nổi khắp cõi Internet. Hậu quả là có thể bị phạt tới 20 triệu đồng.

    Biếm Họa 26/12/2020