Video

Đức Phúc 'quê một cục' vì con trai của Hoà minzy chỉ thích mỗi Erik

Video

Đăng lúc 07:10 29-06-2021

Bé Bo một mực chỉ thích mỗi cậu Erik thay vì cậu Đức Phúc cho dù được mẹ Hòa Minzy hỏi đi hỏi lại nhiều lần.

CHUYÊN MỤC