Cảnh giác mùa Euro

    Cảnh giác mùa Euro

    'Cứ có phạt góc hay trọng tài rút thẻ mà thấy chồng hò hét thì các 'nóc nhà' phải lưu ý cất sổ đỏ, khóa xe máy và két sắt', một người dùng bình luận.

    Video 25/06/2024