Video

Đồng bọn khốn khổ khi bị chú chó bắt giặt đồ cho cậu chủ

Video

Đăng lúc 13:15 16-01-2022

"Tao xin mày đó Vàng để cho nó được yên đi. Tao giặt được rồi! Mày đừng bắt tội nó!", cậu chủ said.

CHUYÊN MỤC