Đẻ có thưởng... nhưng mà ít quá!

    Đẻ có thưởng... nhưng mà ít quá!

    Nhiều địa phương đưa ra chính sách "đẻ có thưởng" cho cặp vợ chồng sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, nhưng mức thưởng này quá nhỏ bé so với chi phí nuôi dạy con hiện nay.

    Biếm Họa 19/05/2024