Homestay xẻ núi, bạt đồi

    Homestay xẻ núi, bạt đồi

    Các công trình xây dựng sai phép như biệt phủ, homestay... làm trọc hóa đồi núi, góp phần tạo ra các vụ sạt lở gần đây. Biếm họa trên bìa 4 Tuổi Trẻ Cười phát hành hôm nay, 15-8.

    Biếm Họa 15/08/2023