Drama trong đời thực không như là mơ

    Drama trong đời thực không như là mơ

    Trong đời thực cũng có "nam thần", tuy vậy ta vẫn cần cảnh giác vì xã hội còn nhiều thành phần "đầu gấu" luôn thích giải quyết mọi việc bằng tay chân, phụ nữ, trẻ em cũng không tha.

    Truyện Tranh 10/12/2020