JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đời Cười

Luật trước chỏi với luật sau

  • 5 tháng trước

Luật đất đai chỏi với hàng loạt luật khác khiến doanh nghiệp khổ sở khi làm hồ sơ dự án.

Qua đối chiếu thấy Luật đất đai không thống nhất với Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật quản lý sử dụng tài sản công.

Luật này vênh luật kia đã gây hoang mang bối rối, doanh nghiệp không hiểu “quả trứng có trước hay con gà có trước”.

Luật trước vênh với luật sau

Để cho trứng cứ cãi nhau với gà.

Tin liên quan
Bình luận
Tin Mới khác
Tin mới nhất
Sự tích con chí Đực

Sự tích con chí Đực

Khẳng định với mấy ông bản chất thích sở hữu của người phụ nữ đã có từ thời hồng hoang...kéo dài tới thời Hồng lâu mộng.

4 giờ trước