JavaScript is off. Please enable to view full site.

Triệu đóa hoa hồng


Hai ông nói chuyện với nhau:

- Này ông, con đường văn hóa xã mình có vài chục mét mà tốn cả chục tỉ trồng hoa đó!

- Gì mắc quá vậy? Ba cái hoa đó rẻ lắm mà, nhà vườn bán cả đống kìa!

- Sao ông so hoa này với hoa nhà vườn được? Cái này là “hoa hồng” quan trồng, dùng để “ăn” chứ đâu phải ngắm mà rẻ!

Bắp Đế (Tiền Giang)