Thời thế tạo doanh nhân

    Thời thế tạo doanh nhân

    Cũng cà-vạt, áo vest nhưng hoàn toàn không phải thanh niên đa cấp hay lướt sóng vàng. Doanh nhân này chỉ làm theo thời vụ cũng đủ giàu rồi.

    Truyện Tranh 02/08/2020