Đính chính

  Đính chính

  Trên báo Tuổi Trẻ Cười online ra ngày 2 tháng 7, mục biếm họa có đăng lại mẫu “Bức Tranh Vân Cẩu” bình về chuyện “Thanh tra Đà Nẵng đã phát hiện 495 trường hợp cán bộ đã có nhà đất song vẫn mua căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước”.

  Biếm Họa 14/07/2023
  Hành tinh... chữa lành

   Hành tinh... chữa lành

   Người Saiyan đã đặt chân đến một hành tinh kỳ lạ, con người ở đây không muốn hơn thua nữa, họ chỉ muốn được chữa lành mà thôi!

   Truyện Tranh 26/02/2024