Nghệ thuật điêu khắc vào… sách: Cực kỳ mãn nhãn!

    Nghệ thuật điêu khắc vào… sách: Cực kỳ mãn nhãn!

    Ngạn ngữ nói, chớ có dùng bìa sách để đánh giá nội dung của nó có gì dở hay hay. Nhưng nghệ sĩ điêu khắc Guy Laramée, người Canada, dường như chẳng quan tâm nốt nội dung: anh xem mỗi quyển sách dày cộp, thích hợp để “ru ngủ”... như một nguồn tư liệu điêu khắc tuyệt vời.

    SHOWBIZ MUÔN MÀU 21/01/2020