Lăng kính điếu cày

    Lăng kính điếu cày

    Qua lăng kính điếu cày, nhiều khách hàng đã mua phải căn hộ trong những dự án không phép. Chỉ đến khi đi làm thủ tục cấp sổ đỏ thì họ mới vỡ lẽ, nhưng đã quá muộn...

    Biếm Họa 02/04/2021