ATM điện mặt trời miễn phí

  ATM điện mặt trời miễn phí

  Do chưa có quyết định mới nên những hệ thống điện mặt trời mái nhà sẽ không bán được cho EVN nữa. Vì thế, ATM điện có vẻ là giải pháp hợp lý trong khi chờ đợi...

  Biếm Họa 09/01/2021
  Mái nhà chạy đua cuối năm 2020

   Mái nhà chạy đua cuối năm 2020

   Thông báo của EVN dừng ký hợp đồng mua điện mặt trời mái nhà từ ngày 1-1-2021 (để chờ quyết định mới) khiến cuộc đua hoàn thành hệ thống điện mặt trời trở nên sôi động.

   Biếm Họa 27/12/2020