Khi quan đi lễ

    Khi quan đi lễ

    Chùm tranh biếm họa trên Tuổi Trẻ Cười, cũng có thể coi như một cẩm nang đi lễ dành cho quan chức

    Đời Cười 03/05/2019