Cứ để ngoại lo

    Cứ để ngoại lo

    Tác động từ 1 năm "online" càng khiến mọi người xích lại gần hơn với cách đi chợ Tết "phi truyền thống".

    Biếm Họa 27/01/2022