Siêu anh hùng DC chung tay diệt Cô-vy

    Siêu anh hùng DC chung tay diệt Cô-vy

    Đối với các siêu anh hùng DC giờ đây Joker, Darkseid hay Lex Luthor không còn là kẻ thù số một nữa. Tất cả đang tập trung sức mạnh tiêu diệt Cô-Vy, một siêu ác nhân thế hệ mới

    Biếm Họa 14/04/2020