Những cú vồ ếch trên mặt trăng của các phi hành gia

    Những cú vồ ếch trên mặt trăng của các phi hành gia

    Cú "vồ ếch" đầu tiên của con người trên Mặt Trăng thuộc về David Scott - phi hành gia trên tàu Apollo 15 hạ cánh xuống Mặt Trăng làm nhiệm vụ vào năm 1971. Video tổng hợp những cú vồ ếch khác của các phi hành gia thuộc tàu Apollo 15 và Apollo 16.

    Video 29/04/2020